زندگینامه شهید سیدرضا میرمحمدعلی

هفتم تير ۱۳۰۹، در بخش كن شهرستان تهران ديده به جهان گشود. پدرش سيدمحمد و مادرش خديجه نام داشت. سواد قرآني داشت. كشاورز بود. سال ۱۳۳۳ ازدواج كرد و صاحب هفت پسر و يك دختر شد. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيستم شهريور ۱۳۶۱، با سمت نيروي واحد تداركات در خرمشهر بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار وي در شهر قدس از توابع شهرستان شهريار قرار دارد.

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
کـشور شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
مـحل شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید