زندگینامه شهید مجید کمانی

دوم شهريور ۱۳۴۶، در شهرستان كرج به دنيا آمد. پدرش محمد، كارمند بود و مادرش رقيه نام داشت. خواندن و نوشتن نمي¬دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و يكم فروردين ۱۳۶۶، در سرپل¬ذهاب توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد. پيكرش در همان منطقه بر جا ماند.

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
کـشور شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
مـحل شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید