زندگینامه شهید فرهاد اشرفی فشی

شهید فرهاد اشرفی درتاریخ چهارم فروردین۱۳۴۴ در استان همدان ودرشهر
کنگاور متولدشد.پدرش امیر علی و مادرش توران نام داشت. وی دانشجوی رشته هنر
بود و قبل از شهادت پاسدار وظیفه بود نامبرده مجرد بود.شهید  فرهاد اشرفی درتاریخ چهارم فروردین۱۳۴۴ در استان همدان   ودرشهر کنگاور متولدشد.

پدرش
امیر علی و مادرش توران نام داشت. وی دانشجوی رشته هنر  بود و قبل از
شهادت پاسدار وظیفه بود .نامبرده مجرد بود .شهید با عضویت سپاهی  به جبهه
اعزام شد ودرتاریخ بیست ودوم آبان ۱۳۶۷بر اثر تصادف عملیاتی پاسگاه دو
کوهه  به شهادت رسید.

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
1367/09/09
کـشور شـهادت :
ایران
مـحل شـهادت :
دوکوهه
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
تصادف حین رانندگی درماموریت
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید