زندگینامه شهید هنریک هارتونیان

مسیحی

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
1367/07/25
کـشور شـهادت :
ایران
مـحل شـهادت :
منطقه عملیاتی صالح آباد
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
حوادث غیرمترقبه مناطق جنگی
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید