زندگینامه شهید سیدمحمد رجائی لنگرودی

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
1384/06/27
کـشور شـهادت :
ایران
مـحل شـهادت :
بیمارستان شهید مطهری تهران
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
درپایگاه ودرحین خدمت
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید