زندگینامه شهید علی خزعلی

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
59/00/00
کـشور شـهادت :
ذکرنشده
مـحل شـهادت :
نامشخص
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
مبارزات داخلی سایرکشورها
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید