خاطره

این شهیدبزرگواردریک خانواده ی مذهبی چشم به جهان گشودویژگی های خاصی داشتن ک دردیگرفرزندان خانواده کمتردیده میشد.مثلاازغیبت وذکرحرف دیگران ناراحت میشدوجمع روترک میکردوهمیشه همه رابه ترک غیبت دعوت میکرد.به فرائضخاصه ادعیه وهمیت ف اوانی قائل بودباتوجه به سن کمش درراهپیمایی هاشرکت میکرد.
گاهی قطعات ادبی میسرودوبه مداحی اهل بیت علاقه خاصی داشت و بعضی مواقع به مناسبت ایام خاص نوحه سرایی و مداحی میکرد.

جـزئیات شـهادت
تـاریخ شـهادت :
1367/02/14
کـشور شـهادت :
ایران
مـحل شـهادت :
غرب کشور
عـملیـات :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
نـحوه شـهادت :
حوادث ناشی از درگیری
گـزارش خـطای اطـلاعات
اگر تناقضی در مشخصات درج شده و مشخصات شهید وجود دارد ما را مطلع کنید