ایثارگر آرش جهانگیری
نـام :
آرش
نـام خـانوادگـی :
جهانگیری
نـام پـدر :
جعفر علی
تـاریخ تـولد :
1358/05/07
مـحل صـدور :
تهران
تـاریخ فـوت :
1391/10/24
مـوقـعیت مـزار :
232 - 41 - 17