ایثارگر حضرتقلی فرزانه
نـام :
حضرتقلی
نـام خـانوادگـی :
فرزانه
نـام پـدر :
فغانعلی
تـاریخ تـولد :
1315/12/28
مـحل صـدور :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
تـاریخ فـوت :
1395/07/28
مـوقـعیت مـزار :
51 - 47 - 20