ایثارگر سیدباقر موسوی
نـام :
سیدباقر
نـام خـانوادگـی :
موسوی
نـام پـدر :
سیدعوض
تـاریخ تـولد :
1341/03/07
مـحل صـدور :
افغانی
تـاریخ فـوت :
1395/07/19
مـوقـعیت مـزار :
51 - 40 - 3