ایثارگر علی سرلک چیوائی همه
نـام :
علی
نـام خـانوادگـی :
سرلک چیوائی همه
نـام پـدر :
حسن
تـاریخ تـولد :
1317/07/09
مـحل صـدور :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
تـاریخ فـوت :
1395/07/23
مـوقـعیت مـزار :
51 - 40 - 13