ایثارگر غلام نصیری
نـام :
غلام
نـام خـانوادگـی :
نصیری
نـام پـدر :
یوسف
تـاریخ تـولد :
1310/03/17
مـحل صـدور :
ملایر
تـاریخ فـوت :
1391/11/26
مـوقـعیت مـزار :
232 - 50 - 20