ایثارگر فتحعلی اله یاری
نـام :
فتحعلی
نـام خـانوادگـی :
اله یاری
نـام پـدر :
محمدولی
تـاریخ تـولد :
1313/04/07
مـحل صـدور :
سرکمری
تـاریخ فـوت :
1395/07/19
مـوقـعیت مـزار :
51 - 42 - 20