ایثارگر محمدحسین فرزند محمد حسن
نـام :
محمدحسین
نـام خـانوادگـی :
فرزند محمد حسن
نـام پـدر :
علی
تـاریخ تـولد :
1317/05/01
مـحل صـدور :
مراغه
تـاریخ فـوت :
1395/07/27
مـوقـعیت مـزار :
51 - 43 - 20