ایثارگر محمدرشید ملکی می آبادی
نـام :
محمدرشید
نـام خـانوادگـی :
ملکی می آبادی
نـام پـدر :
محمد
تـاریخ تـولد :
1334/05/03
مـحل صـدور :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
تـاریخ فـوت :
1395/08/05
مـوقـعیت مـزار :
51 - 38 - 19