ایثارگر محمد رفیعی
نـام :
محمد
نـام خـانوادگـی :
رفیعی
نـام پـدر :
عقیل
تـاریخ تـولد :
1345/02/22
مـحل صـدور :
اطـلاعاتی مـوجود نـیست
تـاریخ فـوت :
1395/07/02
مـوقـعیت مـزار :
51 - 39 - 8