ایثارگر محمد مهدی آنی
نـام :
محمد مهدی
نـام خـانوادگـی :
آنی
نـام پـدر :
آقا علی اکبر
تـاریخ تـولد :
1311/10/13
مـحل صـدور :
خوانسار
تـاریخ فـوت :
1391/06/28
مـوقـعیت مـزار :
232 - 15 - 7