ایثارگر کبری بابایی
نـام :
کبری
نـام خـانوادگـی :
بابایی
نـام پـدر :
احمد
تـاریخ تـولد :
1321/07/05
مـحل صـدور :
ابهر
تـاریخ فـوت :
1395/08/07
مـوقـعیت مـزار :
51 - 43 - 17